Prohlášení o ochraně údajů

Srdečně vás vítáme na webové stránce PTH group. Děkujeme za vaši návštěvu a váš zájem o naši firmu a naše partnerské značky. Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili příjemně a nemuseli se obávat o důvěrnost vašich údajů. Z toho důvodu považujeme transparentnost při nakládání s údaji našich hostů za nesmírně důležitou. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o tom, které osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme a jaká práva vám přísluší.

Podle čl. 4 písm. 1 DSGVO jsou osobní údaje všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; za fyzickou identifikovatelnou se považuje osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména spojením s identifikátorem jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo s jedním nebo několika zvláštními znaky, které jsou fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

A. Všeobecné informace

I. Název a adresa odpovědné osoby

Za webovou stránku pth.group je ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů členských států a dalších předpisů na ochranu údajů odpovídá:

private textiles holding g.m.b.h – Ein Unternehmen der PTH group
Herrmannstraße 11
01877 Bischofswerda
Telefon: +49 3594 – 74 58 20
E-mail: info@pth.group

II. Kontakt na pracovníka pro ochranu údajů

Našeho pracovníka pro ochranu údajů můžete kontaktovat na

private textiles holding g.m.b.h. – Ein Unternehmen der PTH group
Datenschutzbeauftrager
Herrmannstraße 11
01877 Bischofswerda
datenschutzbeauftragter@pth.group

B. Operace zpracování údajů

I. Poskytování webových stránek

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při pouhém informativním používání našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server při přístupu na naše webové stránky:

• adresa IP (popř. v anonymizované, zkrácené formě)
• datum a čas přístupu,
• rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT),
• obsah požadavku (konkrétní stránka),
• stav přístupu/stavový kód HTTP,
• přenesené množství údajů,
• webová stránka, ze které pochází požadavek,
• typ prohlížeče,
• operační systém a jeho rozhraní,
• jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Data jsou také zaznamenávána v logovacích souborech našich webhostingových systémů. Uložení těchto údajů spolu s jinými osobními údaji uživatele se neuskuteční. Anonymní data logovacích souborů serveru budou uložena odděleně od veškerých osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

3. Účel zpracování údajů

Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, sbíráme údaje uvedené v bodě 1., protože jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost systému. Ukládání v souborech protokolu se provádí pro zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje nám kromě toho slouží pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. V těchto případech je náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. V případě shromažďování údajů o poskytování webových stránek je to tehdy, když je ukončena příslušná návštěva.
V případě ukládání do logovacích souborů k tomu dochází nejpozději po sedmi dnech. Je možné delší ukládání. V tomto případě budou vymazány nebo zkresleny IP adresy uživatelů tak, aby bylo znemožněno přiřazení volajícího klienta.

5. Možnosti námitek a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do logovacích souborů je nezbytné pro provoz webových stránek. V důsledku toho neexistuje stran uživatele žádná možnost námitky.

II. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Rádi bychom naše služby nabízeli také v budoucnu co možná nejindividuálněji a neustále je zlepšovali, abychom vám mohli nabídnout zajímavé informace. Proto používáme částečně soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou na vašem pevném disku přiřazeny vámi používanému prohlížeči, uloženy a poskytují místu, které cookies nastavilo, určité informace. Takové cookies obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webové stránky. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Používáme cookies, aby byly naše webové stránky uživatelsky příjemnější. Pokud nechcete přijímat cookies, můžete to odpovídajícím způsobem konfigurovat pomocí vašeho internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že jsou pro používání všech funkcí našich webových stránek zapotřebí určité soubory cookies.
Používáme tzv. session cookies, které jsou používány po dobu vaší on-line návštěvy, stejně jako takové, které jsou používány delší dobu.
Používáme následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

• přechodné cookies (např. session cookies) (viz a)
• trvalé cookies (viz b).

a) Přechodné cookies

Přechodné cookies – které zahrnují zejména tzv. session cookies – jsou obvykle automaticky vymazány při zavření prohlížeče nebo vypršení session. Tyto cookies ukládají tzv. session ID, s nimiž mohou být přiřazeny různé požadavky vašeho prohlížeče společné návštěvě. Tak může být rozpoznán váš počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Session cookies bývají obvykle vymazány při odhlášení a zavření prohlížeče. Session cookies ukládají a předávají následující údaje:

• nastavení jazyka a země
• rozlišení obrazovky

b) Trvalé cookies

Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po stanovené době, která se v závislosti na typu cookies může lišit. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat nebo je deaktivovat v nastavení zabezpečení prohlížečů. Pro uspořádání orientované na potřeby a pro optimalizaci našich webových stránek jsou shromažďovány a ukládány údaje a z těchto údajů jsou za pomoci pseudonymů vytvářeny profily používání. Profily používání nejsou však bez výslovného souhlasu návštěvníka slučovány s údaji o nositeli pseudonymu. Při vyvolání našich webových stránek budou uživatelé pomocí informačního banneru informováni o používání cookies pro účely analýzy a budou odkázáni na toto prohlášení o ochraně údajů.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

3. Účel zpracování údajů

Přechodné cookies slouží k usnadnění používání našich webových stránek pro jednotlivé uživatele. Některé funkce našich webových stránek nemohou být nabízeny bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Přechodné cookies se používají pro přijetí nastavení jazyka/země.
Trvalé analytické cookies jsou určeny ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahů. Prostřednictvím analytických cookies se dozvíme, jak je webová stránka používána a můžeme neustále optimalizovat naši nabídku.
Bez vašeho souhlasu bude sběr analytických údajů probíhat pouze anonymním nebo pseudonymním způsobem. Nemůžeme tak rozpoznat vaši identitu. Tento účel obsahuje také náš oprávněný zájem na zpracováni osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

4. Doba uložení

Soubory cookies jsou ukládány do počítače a jím předány našim webovým stránkám. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies mohou být kdykoliv vymazány. To lze provádět také automaticky.
Vezměte prosím na vědomí, že můžete váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies, a rozhodnout o přijetí individuálně nebo příjem cookies v jednotlivých případech nebo obecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým nastavení cookies spravuje. To je popsáno v menu nápovědy každého prohlížeče, které vysvětluje, jak mohou být nastavení cookies změněna. Naleznete je pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Chrome: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepřijmete cookies, může být omezena funkčnost našich webových stránek.

III. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách poskytujeme mimo jiné kontaktní formulář, e-mailovou adresu, číslo faxu a telefonní číslo. Kromě toho máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím různých sociálních médií (Facebook). To vám umožňuje přímo kontaktovat naši centrálu. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, faxu, které jsou uvedeny na našich webových stránkách nebo prostřednictvím platforem sociálních médií a požádáte o informace o vašich objednávkách nebo vašem zákaznickém statutu, je pro přiměřené zpracování vaší žádosti možná zapotřebí, abyste nám poskytli určité osobní údaje jako jméno, e-mailovou adresu, číslo objednávky. Tyto údaje budou použity výhradně k ověření a zpracování vaší poptávky V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím platformy sociálních médií, poukazujeme na to, že se nejedná o majetek ani oblast kontroly PTH group, nemůže tedy být zajištěna ochrana a důvěrnost nám prostřednictvím platformy sociálních médií poskytnutých údajů. V případě dotazů týkajících se ochrany údajů se prosím obraťte na provozovatele a vlastníky příslušné platformy sociálních médií.

V této souvislosti se neposkytují žádné údaje třetím stranám. Data slouží výhradně ke zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů, které nám poskytnete v souvislosti s vaší poptávkou je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušného kontaktního kanálu nám slouží výhradně pro zpracování vaší poptávky a žádosti. To je také oprávněným zájmem na zpracování údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účel jejich sběru. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a ty, které nám byly zaslány e-mailem, je tomu tak v případě, když je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když lze z okolností vyvodit, že je dotyčná záležitost s konečnou platností vyjasněna.
V průběhu procesu odesílání shromážděné osobní údaje budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

IV. Vyhledávač obchodu

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Nabízíme vám službu vyhledávač obchodů, který vám umožní zobrazit všechny značkové obchody a prodejny na základě vašeho poštovního směrovacího čísla nebo geografické polohy. Vyhledávač obchodů používá ke zobrazení obchodů na mapách rozhraní Google Maps API (viz bod IIV).

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud si nepřejete používat vyhledávač obchodů na základě PSČ nýbrž podle vaší geografické polohy, můžete tak učinit pomocí technického dotazu ve vašem prohlížeči. Vaše lokalizace pak proběhne v rámci uděleného technického souhlasu podle čl. 6 odst. 1. písm. a DSGVO.

3. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů je poskytování služby „Store-Finder“ na našich webových stránkách. Pokud souhlasíte s předáním údajů o vaší geografické poloze, je to výhradně pro lokalizaci vašeho stanoviště.

4. Doba uložení

Datum vašeho stanoviště bude použito pouze pro konkrétní proces lokalizace a nebude trvale uloženo.

5. Možnost námitek a odstranění

Můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat odpovídající změnou nastavení na vašem prohlížeči a zakázáním přístupu ke geografické poloze.

V. Social Plugins

1. Typy pluginů

V současné době používáme následující pluginy sociálních médií: Facebook, Google+, Xing, LinkedIn. Přitom používáme tzv. dvouklikové řešení. To znamená, že když navštívíte naše stránky, nebudou zpočátku zásadně předávány žádné osobní údaje poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginů poznáte pomocí loga a názvu. Dáme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem pluginů prostřednictvím tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole, a tak ho aktivujete, obdrží poskytovatel pluginů informaci, že jste vyvolali odpovídající webovou stránku. Kromě toho budou předány údaje uvedené v části B.I.1. tohoto prohlášení. V případě Facebooku a Xing bude podle informací příslušných poskytovatelů v Německu IP adresa anonymizována ihned po sběru. Aktivací pluginu budou tedy vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli pluginů a tam uloženy.

2. Vliv

Nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a operace zpracování údajů, ani nejsme obeznámeni s plným rozsahem sběru údajů, účelem zpracování, lhůtami uchovávání. Také k vymazání údajů shromážděných poskytovatelem pluginů nemáme žádné informace.

3. Poskytovatelé pluginů

Poskytovatel pluginů ukládá jím o vás shromážděné údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkum trhu a/nebo v souladu se vzhledovými potřebami svých webových stránek. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro zobrazení reklamy založené na potřebách a pro informaci ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž se za tímto účelem musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginů. Prostřednictvím pluginů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli vylepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Právním základem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F DSGVO.

4. Přenos údajů

Přenos údajů probíhá bez ohledu na to, jestli máte účet u poskytovatele pluginů a jste zde přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele pluginů budou vaše u nás nashromážděná data přiřazena přímo vašemu účtu u poskytovatele pluginů. Když stisknete tlačítko a např. překliknete stránku, uloží poskytovatel pluginů také tuto informaci na vašem uživatelském účtu a sdílí ji veřejně s vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se po použití sociální sítě pravidelně odhlásili, zejména ale před aktivací tlačítka, protože byste tak mohli zabránit přiřazení vašeho profilu u poskytovatele pluginů.

5. Další informace

Další informace o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem pluginů obdržíte v následně uvedených prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů. Zde získáte také další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.

6. Adresy poskytovatelů pluginů s URL & zásadami ochrany osobních údajů

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94394, USA
• facebook.com/policy.php
• Sběr dat: www.facebook.com/help/186325668085084;    www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other; www.facebook.com/about/privacy/your-info
• Facebook podléhá EU-US-Privacy-Shield: privacyshield.gov/EU-US-Framework

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA
• google.com/policies/privacy/partners/
• Google podléhá EU-US-Privacy-Shield: privacyshield.gov/EU-US-Framework

c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE
• xing.com/privacy

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94943, USA
• linkedin.com/legal/privacy-policy
• LinkedIn podléhá EU-US-Privacy-Shield: privacyshield.gov/EU-US-Framework

VI. Zahrnutí YouTube videí

Zahrnuli jsme do našich online nabídek YouTube videa, která jsou uložena na webu youtube.com a lze je přímo přehrávat z našich webových stránek. Jsou všechna zahrnuta v „rozšířeném režimu ochrany dat, to znamená, že o vás jako uživateli nebudou na YouTube přenášeny žádné informace, když nebudete videa přehrávat. Teprve když videa přehráváte, budou přenášeny údaje uvedené v části B.I.1. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv. Právním základem pro zahrnutí YouTube videí je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO.
Při návštěvě webové stránky obdrží YouTube informaci, že jste přistoupili na odpovídající podstránku naších webových stránek. Kromě toho budou přenášeny údaje uvedené v části B.I.1. tohoto prohlášení. To se děje bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášen nebo není k dispozici žádný uživatelský účet. Když jste přihlášeni do Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazen s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací odhlásit pomocí tlačítka. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkum trhu a/nebo na potřeby orientované uspořádaní svých webových stránek. Takovéto vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování vhodné reklamy a k informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Přísluší vám právo na námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž ji musíte vznést u služby YouTube.
Další informace o čelu a rozsahu sběru a zpracování údajů prostřednictvím služby YouTube získáte v prohlášení o ochraně údajů. Najdete zde také další informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany soukromí: google.de/intl/de/policies/privacy; Google/YouTube podléhá EU-US-Privacy-Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

VII. Google Maps

Tento web používá prostřednictvím API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Chcete-li používat funkce Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Google na její servery v USA. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos údajů. Používání Google Maps probíhá v zájmu příjemné prezentace našich online nabídek a snadného nalezení míst, která jsme uvedli na webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Více informací k nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

C. Práva dotčených osob

Za určitých podmínek proti nám můžete uplatňovat svá práva na ochranu údajů:

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste udělili souhlas s určitými typy činností zpracování, můžete tento souhlas kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Toto zrušení neovlivňuje ale oprávněnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu nebo pokud lze zpracování odůvodnit na jiném právním základě.

Právo na informace: Máte tedy právo získat od nás informace o vašich uložených údajích podle pravidel čl. 15 DSGVO (popř. s omezeními podle § 34 BDSG).

Právo na opravu: Na vaši žádost upravíme o vás uložené údaje podle čl. 16 DSGVO, pokud jsou nesprávné nebo chybné.

Právo na vymazání: Pokud si přejete vymažeme v souladu se zásadami čl. 17 DSGVO vaše údaje, pokud tomu nebrání jiné právní předpisy (např. zákonné povinnosti uchování nebo omezení podle § 35 BDSG) nebo převládající zájem z naší strany (např. hájit naše práva a nároky).

Právo na omezení zpracování: Za zohlednění požadavků čl. 18 DSGVO od nás můžete požadovat omezení zpracování vašich údajů.

Právo na námitku: Dále můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů podle čl. 21 DSGVO. Toto právo na námitku existuje v případě některých důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, a pouze pro zpracování údajů, jejichž právoplatnost se zakládá na rovnováze zájmů týkajících profilování nebo které je prováděno pro účely přímé reklamy. V tomto případě nebudeme vaše údaje zpracovávat, ledažeby jsme byli ze zákona oprávněni, vaši námitku odmítnout. Námitka proti přímému marketingu, včetně profilování, je však pro nás donucovací a my již nemůžeme zpracovávat vaše údaje pro tyto účely. Pokud jste udělili souhlas s přímou reklamou a již si nepřejete tuto přímou reklamu dostávat, musíte svůj souhlas odvolat.

Právo na přenositelnost údajů: Máte také právo, abyste obdrželi své údaje nebo je předali třetí straně v souladu s přepisy čl. 20 DSGVO ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Stížnost u Úřadu pro ochranu dat: Dále máte právo na stížnost u každého příslušného kontrolního úřadu pro ochranu dat (čl. 77 DSGVO). Doporučujeme však vždy podat stížnost nejprve u našeho pracovníka na ochranu údajů, abychom mohli váš požadavek co nejrychleji vyřešit s ohledem na zákazníka.
Pro rychlé zpracování vás žádáme, abyste své žádosti o výkon vašich práv směřovali přímo na našeho pracovníka na ochranu údajů.

datenschutzbeauftragter@pth.group

D. Ostatní

I. Existence automatizovaného rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)

Nepoužíváme žádné čistě automatizované rozhodovací postupy podle článku 22 DSGVO. Pokud bychom takovýto postup měli v jednotlivých případech v budoucnu používat, budeme vás o tom zvlášť informovat, pokud to vyžaduje zákon.

II. Rozsah vašich povinností, poskytnout nám vaše údaje

Musíte poskytnout pouze údaje nezbytné pro zahájení a provedení smluvního vztahu nebo pro předsmluvní vztah s námi nebo k jejichž shromažďování jsme povinni ze zákona. Bez těchto údajů obvykle nebudeme moci uzavřít smlouvu nebo pokračovat v jejím plnění. To se může vztahovat také na později v rámci smluvního vztahu potřebné údaje. Pokud budeme po vás požadovat další údaje, budete samostatně informováni o dobrovolnosti těchto údajů.

III. Poskytování třetím stranám

PTH Group a její společnosti mají přístup k vašim údajům pouze v míře nezbytné pro dosažení účelů podle vnitřního rozdělení úkolů. Zde bude přístup k vašim údajům umožněn pouze oddělením a zaměstnancům, kteří přístup potřebuji.
Poskytovatelé služeb: Zapojili jsme poskytovatele služeb, kteří by jako zpracovatelé mohli mít přístup k vašim údajům a zpracovávali by je pro námi určené konkrétní účely. Tito zpracovatelé mohou být poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé hostingu webových stránek, poskytovatelé IT podpory nebo poskytovatelé analýzy webových stránek.
Ostatní třetí strany: Pokud by to bylo nezbytné z právního nebo zákonného hlediska, byli bychom také povinni, předávat určité údaje třetím stranám. Mezi ně mohou mimo jiné patřit úřady, externí poradci, obchodní partneři, soudy, znalci a interní grémia společnosti a kontrolní orgány.
Mezinárodní přenos údajů: Ačkoli v současné době sídlí všichni příjemci v EU/EHP, nelze vyloučit, že příjemci mohou v budoucnu sídlit v některé ze zemí mimo EU/EHP, která ve srovnání s evropskou úrovní ochrany údajů přiměřenou úroveň ochrany údajů nenabízí. Zejména poskytovatelé služeb mohou v budoucnu sídlit v USA. V takovém případě PTH group vybere poskytovatele služeb, kteří jsou certifikovaní v rámci programu US-EU Privacy Shield (čl. 45 odst. 1 DSGVO) nebo se kterými se dohodneme na standardních smluvních doložkách EU schválených Evropskou komisí (čl. 46 odst. 2 (c) nebo (d) DSGVO).

IV. Verze

Tyto informace ohledně ochrany údajů byly naposledy aktualizovány 25. května 2018. PTH group si vyhrazuje právo tyto informace o ochraně údajů čas od času aktualizovat.